UYARI: Ses dosyasının inmesi için bir süre bekleyiniz

Şiirde geçen bazı yerel sözcükler ve anlamları:

ellam : sanırım , öyle ki
merzuvan : merdiven
badal: merdiven basamağı
gobel: delikanlı, erkek
cene: köşe
tahtayayelesice: (tahtaya gelesice):                              Ölümünü dilemek
kaşını yıkmak: değer vermemek,                            görmezden gelmek
çömmek: çömelmek
toplu:pencere
sinnek: şımarık
bayak: eski, önceki
kıyılamak: gitmek, yönelmek