eski fotoğrafı yeni fotoğrafı Adı Soyadı

Bilgiler

    Hasan Üstünel
   (Pehlivan Hasan)

Emekli olup, Çorum'da yaşamaktadır.

   Mehmet Güntürkün
   (Aşçıbaşı)

27 Ağustos 2012
tarihinde aramızdan ayrıldı
 

  Sadi Başıbüyük
   (Kitaplık Memuru)

 
     Mustafa Gülcü
   Hesap Memuru)  
 
 

   Recep Cerit
   Ayniyat Muhasibi

 
     Refik Ergun
   (Muamelat Memuru)
 
     İhsan Çek
   (Ambar Memuru)
 
     Sacit Sırıklı
   (Daktilo Memuru)