FON BİLGİLERİ
Amaç: Çorum İlköğretmen Okullular adına oluşacak giderleri karşılamak.